English
中文版本
首页>>产品中心
名称 培美曲赛二钠[357166-30-4]
化学名 N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid di
价格
CAS No. 357166-29-1,357166-30-4
同义词

培美曲塞二钠七水物;培美曲塞二钠七水合物

分子量 597.49
分子式 C20H19N5Na2O6·7(H2O)
结构式
外观
性质
规格 根据需要
纯度 》99%
产品描述

中文名称 培美曲赛二钠七水合物
英文名称 N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid disodium salt hydrate
中文别名 培美曲塞二钠七水物;培美曲塞二钠七水合物
CAS RN 357166-29-1
EINECS号 
分 子 式 C20H19N5Na2O6·7(H2O)
分 子 量 597.49

产品搜索
联系我们